Doble titulació: Màster universitari en Psicologia General Sanitària i Màster universitari en Neuropsicologia

Fitxa de la titulació

Nom

Doble titulació: Màster universitari en Psicologia General Sanitària i Màster universitari en Neuropsicologia

Crèdits ECTS

120 CTS

Preu ECTS

36,89 €

Any d'inici

2020/2021

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà i anglès

Places

5

Coordinador/a

Jorge Moya Higueras fepts.coordmneur@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

La doble titulació de Màster en Psicologia General Sanitària i Màster en Neuropsicologia de la Universitat de Lleida neix de l'oportunitat de fusionar els nostres estudis oficials de postgrau. D'aquesta manera, els nostres estudiants podran adquirir en un període de dos anys la formació professional imprescindible per a exercir com a psicòlegs en l'àmbit sanitari i complementar la seva formació per a treballar dins el camp de la neuropsicologia clínica.