Doble titulació: Màster universitari en Psicologia General Sanitària i Màster universitari en Neuropsicologia

Horaris

PLA D'ESTUDIS
MÒDUL 120 CRÈDITS ECTS IMPARTICIÓ DOCENCIA
Obligatori 66

1r curs, 1r i 2n semestre

2n curs, 1r i 2n semestre

Optatiu 6 1r curs, 2n semestre
Pràctiques externes 30

12 ECTS: 1r curs, 2n semetre
18 ECTS: 2n curs, 1r semestre

Treball Final de Màster 18 2n curs, 2n semestre