Doble titulació: Màster universitari en Psicologia General Sanitària i Màster universitari en Neuropsicologia

Pla d'estudis i guies docents

Doble Titulació: Màster Universitari en Psicologia General Sanitària i Màster Universitari en Neuropsicologia per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Durada: 2 anys
Crèdits ECTS: 120
Títol a què dóna dret: Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Lleida i Màster Universitari en Neuropsicologia per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

  • Pla d'estudis del Màster
  • Prerequisits: requisit per matricular-se a l'assignatura 14567 Pràctiques 2, haver aprovat l'assignatura 14566 Pràctiques 1.
ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul obligatori 66
Optativitat 6
Pràcticum 30
Treball final de màster 18
TOTAL CRÈDITS 120

 

Curs 2021-22